logo

Akcja, wydarzenie, plakat

Robert_Adamski_baner

Piosenka tygodnia

Rysowane prawą ręką

Czytelnicy sygnalizują, my interweniujemy. Problematyczny parking

2017-10-09 14:37

szlabanSzlaban przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku, tuż przy wjeździe na parking, powstał ze względu na bezpieczeństwo uczącej się w placówce młodzieży. Na zaporę narzekają jednak interesanci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB).

Dla klientów PINB zapewniono przed szlabanem osiem miejsc parkingowych. Korzystają z niego również kierowcy oczekujący na przegląd techniczny w Stacji Kontroli Pojazdów, działającej przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zapytani przez nas dyrektorzy – Zespołu Szkół nr 1 Marzanna Szacherska i Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku (CKP) Włodzimierz Pająk podkreślają, że interesanci mogą korzystać także z parkingu wzdłuż ogrodzenia na terenie ZS nr 1, który w zamyśle przeznaczony jest dla uczniów.

Jak wyjaśniają szefowie placówek, wejście główne do Centrum Kształcenia Praktycznego znajduje się bezpośrednio przed wewnętrzną drogą dojazdową, po której poruszają się samochody przemieszczające się do budynku internatu ZS nr 1, gdzie mieści się nadzór budowlany.

– Droga wewnętrzna stanowi ciąg pieszy, którym uczniowie przechodzą z zajęć w ZS nr 1 do CKP i odwrotnie – wyjaśniają dyrektorzy. – Po drodze porusza się również młodzież przychodząca na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku. Tak więc liczba uczniów korzystających z tej drogi jest bardzo duża i przemieszczanie się jednoczesne samochodów i pieszych jest bardzo niebezpieczne – dodają.

Placówki już wielokrotnie podejmowały różne działania mające w zamiarze poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie prędkości wjeżdżających na teren szkoły pojazdów. Niestety nie pomogło postawienie znaków ograniczających prędkość do 15 km na godz., wykonanie progów zwalniających ani też wymalowanie pasów dla pieszych. Kierowcy nadal nie zdejmowali nogi z gazu.

– Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, gdy młodzież, wychodząc z budynku Centrum, zatrzymywała się tuż przed przejeżdżającym samochodem – informują dyrektorzy. Dodają, że postawienie szlabanu miało jeden cel: zapewnić bezpieczeństwo poruszania się młodzieży na terenie Zespołu Szkół Nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego.

źródło: plonszczak.pl/łukasz wielechowski

Akcja, wydarzenie, plakat

Baner materiały

Z drugiego obiegu

Lektury Płońskiej Prawicy

Maleo_Urodzony_popr
IMG_8859

Okiem Mema