logo

Akcja, wydarzenie, plakat

IMG_3557

Piosenka tygodnia

Rysowane prawą ręką


2017-04-21 19:02

Przedmiotem patriotyzmu jest to wszystko , co zawiera się w słowie Ojczyzna. Cytując Jana Pawła II : „Ojczyzna jest to kraj, którego czuję się cząstką, moim duchem i ciałem, językiem i kulturą… Ma to wielkie znaczenie dla każdego z nas, dla ludzi żyjących na ziemi polskiej, w państwie ukształtowanym od tysiąca lat. W tym kraju są groby naszych...

2017-04-10 20:32

Świat zmroziła wiadomość o makabrycznym odkryciu w okolicach miejscowości Katyń 13 kwietnia 1943 r. Niemcy, którzy badali miejsce zbrodni, odkryli masowe groby, a w nich ciała tysięcy polskich oficerów. Byli to jeńcy zatrzymani przez Armię Czerwoną i NKWD po 17 września 1939 r. Decyzją Stalina wymordowano ponad 15 tysięcy oficerów wojska...

2017-04-06 11:15

Specyfikę polskiego dziedzictwa narodowego, nieznanego społeczeństwom zachodnim, a i w naszej Ojczyźnie częściowo zapomnianego, zdeterminowało w dużym stopniu położenie geograficzno-kulturowe ziem Rzeczpospolitej. Od czasów Mieszka I (962-992), po dzień dzisiejszy, społeczeństwo stawało przed następującą alternatywą: budować własną tożsamość,...

2017-03-29 21:07

Czy nasze opinie, postawy i zachowania kształtują za nas media, a my rzadko zdajemy sobie z tego sprawę? W jakim stopniu jesteśmy podmiotem, a w jakim przedmiotem ich działań? To mass media organizują zbiorową wyobraźnię, określają jej granice i doskonale manipulują osobą ludzką w społeczeństwie informacyjnym. Obywatele, szczególnie naszego kraju,...

2017-03-22 20:12

„Jestem szczęśliwa, że jesteśmy dzisiaj na tej polskiej ziemi”- mówiła 85 letnia repatriantka ze wsi Donieckoje w Kazachstanie, jedna ze 150-osobowej grupy potomków rodzin zesłańców, która dzięki staraniom rządu, w grudniu 2016 roku przyleciała do Polski. „Symbolicznie tym dniem chcielibyśmy rozpocząć repatriację taką, jaka od dawna powinna mieć...

2017-03-16 19:59

Współczesny człowiek, zwłaszcza dzieci i młodzież żyją w przestrzeni informatycznej, posługując się coraz bardziej nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Funkcjonowanie  w świecie, w którym bez komputerów nie istnieje praktycznie żadna dziedzina życia, implikuje konieczność wzmocnienia kompetencji cyfrowych uczniów i dostosowania do wymogów...

2017-03-07 17:48

Jest jakiś szaleńczy, destrukcyjny czynnik gdzieś w głębi naszej świadomości, który obrazowo można by porównać do swoistego koktajlu ignorancji i pychy. W pewnych okolicznościach może on wziąć górę nad naturalną percepcją zjawisk i pojęć, które nas otaczają. Ów czynnik, który jest wewnętrznym wrogiem naszego człowieczeństwa i sumienia, wydobyty i...
1
2

Akcja, wydarzenie, plakat

22104368_10154648202022132_9211387111463755587_o

Z drugiego obiegu

Lektury Płońskiej Prawicy

Najtajniejsza_bron_okladka-2-360x514
42306fd1f6eea65fa3716275a7f8

Okiem Mema